ePrivacy Verordening

Het stof van de AVG / GDPR is nog niet neergedaald of de urgentie dient zich aan om een nieuwe privacywet te belichten namelijk: de ePrivacy Verordening (ePV). Wat zijn de mogelijke gevolgen van de ePV voor uw organisatie? Hoe verhouden de ePV en de AVG / GDPR zich tot elkaar? Wij kunnen uw vragen duiden. Neem contact met ons op voor een gratis intake!

Meer weten?

Referenties

Referenties