Expertise

Snelle ontwikkelingen en innovaties bieden organisaties veel interessante mogelijkheden, maar hebben ook een keerzijde. Snelle ontwikkelingen gaan namelijk gepaard met risico’s. Om goed met deze risico’s om te gaan gelden er in toenemende mate wettelijke verplichtingen. Wannée Research and Advisory is gespecialiseerd in implementatie van deze wettelijke verplichting richting de organisatie praktijk. Het integrale management van gegevensbescherming, informatiebeveiliging en privacy is essentieel voor organisaties. Bijvoorbeeld voor het vertrouwen van belanghebbenden die verbonden zijn aan uw organisatie. 

Advies

Bij Wannée Research and Advisory kunt u altijd rekenen op persoonlijk en pragmatisch advies binnen afzienbare tijd. Daarom stemmen onze adviseurs hun advisering nauwkeurig af op de behoefte van uw organisatie. Daarnaast mag u binnen 24 uur van ons een eerste reactie verwachten.

U kunt Wannée raadplegen voor advies inzake:
– Wetgeving: AVG/GDPR, ePrivacy, Wwft, Arbeidsomstandighedenwet
– Risicomanagement: Data Protection Impact Assesment (DPIA)
– Veiligheidskunde: Veiligheidsbeleving in kaart brengen en vergrootten
– Conflictbemiddeling: Bemiddelen bij vastgelopen onderhandelingen

Expertise

Beleid

Privacy Beleid

In de huidige samenleving is er in toenemende mate sprake van juridisering.  Met als gevolg dat er steeds meer nadruk op de beleidsmatige verantwoording van organisaties in relatie tot diverse wetgeving komt te liggen. Bijvoorbeeld met betrekking  tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebben alle organisaties meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt. Dit heet de verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht houdt in dat de organisatie met documenten moeten kunnen aantonen dat zij een rechtmatig doel en grondslag hebben tot de verwerking van persoonsgegevens, de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen en betrokkenen binnen de organisatie passend heeft geïnformeerd over hun rechten en plichten.

Meer concreet kunnen wij:
– Strategisch beleidsplan opstellen;
– Dataregister ontwerpen;
– Werkinstructies, protocollen en reglementen ontwikkelen.

Training

Beleid en maatregelen zijn niet voldoende om risico’s op het terrein van informatiebeveiliging, privacy en veiligheid uit te sluiten. In de praktijk blijkt de mens meestal de belangrijkste speler. Daarom is het van belang om het bewustzijn van de individuele medewerkers te vergroten, zodat de kennis van risico’s wordt verhoogd en veilig en verantwoord gedrag wordt aangemoedigd.

Trainingen van Wannée Research and Advisory bieden direct praktische handvatten om de volgende dag mee aan de slag te gaan.

Trainingen Privacy

Onderzoek

Audit en onderzoek

Compliancy begint bij gedegen onderzoek naar de huidige situatie met betrekking tot veiligheid, informatiebeveiliging en privacy. Daarnaast is compliancy een continuproces. Wannée Research and Advisory kunt u helpen om altijd een actueel beeld te hebben van de bestaande risico’s en ervoor te zorgen dat de organisatie constant blijft ontwikkelen.

Wat we bijvoorbeeld kunnen bieden:
– Nulmeting AVG / GDPR;
– Data Protection Impact Assesment;
– Audit conform internationaal erkende normen;
– Onderzoek naar veiligheidsbeleving op de werkvloer.

Functionaris gegevensbescherming

In sommige gevallen is het als organisatie verplicht om een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Bijvoorbeeld wanneer uw organisatie:

– Een overheidsinstantie of publieke organisatie is.

– Vanuit kernactiviteiten op grote schaal individuen  volgen of diens activiteiten in kaart brengen bijvoorbeeld door cameratoezicht of profilering.

– Op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt en dit een kernactiviteit is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid, ras, politieke opvatting, geloofsovertuiging of strafrechtelijke verleden.

Wannée Research and Advisory werkt met adviseurs die de rol van FG eigen hebben gemaakt en deze in de praktijk gebracht bij verschillende organisaties. Daarnaast beschikken wij over een netwerk van  gecertificeerde FG’s.

Functionaris Gegevensbescherming

AVG/GDPR

AVG

Wannée Research and Advisory gespecialiseerd in de implementatie van de AVG / GDPR en heeft ervaring met de complete implementatie van de AVG/ GDPR bij verschillende organisaties. Van het formuleren van strategisch beleid tot het verzorgen van bewustwordingscampagnes, wij ontzorgen uw organisatie.